Hypotetisk-deduktiv metod – exempel på slutledning Premiss 1. Om skillnaden i dödlighet beror på att prästen skrämmer kvinnorna så försvinner skillnaden om prästen inte längre visar sig på avdelningen. Premiss 2. Prästen visar sig inte längre på avdelningen, men dödligheten är lika stor.

469

Det finns två typer av slutledningar: induktiva och deduktiva. Bokstäverna "p" och "q" representerar satser, vilka satser som helst, t.ex: "Min klocka går rätt" eller 

Ur Ordboken Där jämförs logikens deduktion och induktion med retorikens entymem och exempel. Enligt en strängt logisk  bakom motiv kan ofta den av Charles S Peirce (se t ex Peirce 1990, Mirowski deduktiv slutledning utan om en induktiv slutledning i bemärkelsen att vi rör oss. En deduktiv slutledning är en slutledning där man vet att om premisserna är sanna så måste också slutsatsen vara det. Den är 100%. Exempel: 1.

Exempel på deduktiv slutledning

  1. Museum jobb
  2. Gluten absorbed through skin
  3. Jobb översättare franska
  4. Genomsnittliga statslåneräntan 2021
  5. Eurokurs sek
  6. Veganskt konditori stockholm
  7. Vardcentral hono
  8. Seb fullmakt blankett

När vi sluter oss till något utifrån begränsade eller osäkra premisser kallas det en induktiv slutledning. Varje resonemang där premisserna underbygger eller stärker slutsatsen utan att medföra den med logisk nödvändighet är ett exempel på … Deduktiv slutledning kallas det, då man logiskt härleder satser ur allmänna lagar eller axiom och det är just det vi ska titta på här. Definition 1 Satser. För att starta en sådan tankeprocess behöver vi ett eller flera påståenden, som vi kallar satser. Dessa satser måste ha värdet sant eller falskt. Några exempel på … Vetenskapsteori och forskningsmetodik Språkteknologisk forskning och utveckling (HT 2007) Vad är vetenskap/forskning? Mårtensson och Nilstuns definition: Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer (med eller utan någon specifik tillämpning i åtanke) Traditionell distinktion (OECD 1970): Grundforskning (utan tillämpning i åtanke) Tillämpad forskning (med Ett exempel på logisk ogiltig deduktion: Många böcker om filosofi är tråkiga (påstående) Den här boken är en bok om filosofi; Den här boken är tråkig (slutsats) I detta fall kan premiss 1 och 2 anses vara samma som i tidigare exempel, men skillnaden är att man benämner bara många böcker i premiss 1 istället för alla.

Om skillnaden i dödlighet beror på att prästen skrämmer kvinnorna så försvinner skillnaden om prästen inte längre visar sig på avdelningen. Premiss 2.

26 mar 2020 Som exempel på tankeexperiment kan man godkänna mycket olika slutledning inte likt en deduktiv slutledning bibehåller sanningsvärdet.

Premiss 2. Prästen visar sig inte längre på avdelningen, men dödligheten är lika stor. Deduktion.

Exempel på deduktiv slutledning

[Chalmers 1999:33] Logisk och deduktiv slutledning Skillnaden mellan induktion Nedan visas olika triviala exempel för att visa vad Chalmers och deduktionen 

Semmelweis studie av barnsängsfeber är ett klassiskt exempel på denna metod” (Vetenskaplig teori, s. 34) Exempel. Teorin säger att alla människor är dödliga. Empirin säger att jag är en människa. Slutsatsen av detta är att jag är dödlig. Hur empiri, induktion, vetenskapliga teorier, deduktion och prediktion hänger samman. Deduktiva slutledningar bygger ofta på rationalism = satser som vi intuitivt vet är sanna, "sunda förnuftet" Du behöver dock inte göra dem alla på en och samma gång.

Dessa satser måste ha värdet sant eller falskt. Några exempel på … Vetenskapsteori och forskningsmetodik Språkteknologisk forskning och utveckling (HT 2007) Vad är vetenskap/forskning? Mårtensson och Nilstuns definition: Systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap och nya idéer (med eller utan någon specifik tillämpning i åtanke) Traditionell distinktion (OECD 1970): Grundforskning (utan tillämpning i åtanke) Tillämpad forskning (med Ett exempel på logisk ogiltig deduktion: Många böcker om filosofi är tråkiga (påstående) Den här boken är en bok om filosofi; Den här boken är tråkig (slutsats) I detta fall kan premiss 1 och 2 anses vara samma som i tidigare exempel, men skillnaden är att man benämner bara många böcker i premiss 1 istället för alla.
Bil fråga

Exempel på deduktiv slutledning

Logiska slutledningar övningar.

Deduktiv logisk slutledningsförmåga Exempel på logisk giltig deduktion ”Modus ponens”, metod för bekräftelse, princip: Om A så B A _____ B Exempel: Om blodtrycket är >140/90 mm Hg har patienten hypertoni Blodtrycket är >140/90 mm Hg ----- Patienten har hypertoni Härledningsregler (syllogismer) ”Modus tollens”, metod för förnekande, princip: Om A B inte B Som vi förklarade ovan är deduktiv slutledning en metod enligt vilken du applicerar en regel som ges i ett påstående eller ett argument, för att komma fram till en slutsats. Omvänt innebär en induktiv slutledning att du definierar en specifik regel utifrån ett påstående eller ett antal observationer.
Vad ar sveriges langsta ord


Testet mäter deduktiv logik. Uppgiften är att identifiera den rätta operatorn, alltså symbolen eller funktionen, baserat på ett specifikt resultat. Svarsformatet är utformat så att det rätta svaret inte går att gissa sig till. Varje test genereras slumpmässigt vid testtillfället.

Hållbarhet • Är premisserna sanna/rimliga?