LEDARE. Lögn och dikt har blivit eftervärldens beskrivning av statsminister Per Albin Hanssons beredskapstal, som hölls på Skansen den 27 augusti 1939. Några dagar senare skulle tyska stridsvagnar rulla över den polska gränsen och inleda andra världskriget. Talets mest berömda ord är ”vår beredskap är god”. Något som var militärt felaktigt. Generalstabe

4977

dörren, hösten 1939, försökte statsminister Per Albin Hansson att lugna det svenska folket. ”Vår beredskap är god” är de bevingade ord som han uttalade den 27 aug 1939. Men historien har förtäljt att detta var desinformation. När Andra Världskriget bröt ut realiserades hotet i och med Sovjets attack på vårt östra grannland Finland.

”Vi har en god beredskap.” Socialminister Lena Hallengren den 28/2 2020 om hotet från covid-19. ”Vår beredskap är god!”. De orden yttrade Per Albin Hansson söndagen den 27 augusti 1939 på Skansen i Stockholm. Bakgrunden till talet var det faktum att Molotov-Ribbentrobpakten mellan Tyskland och Sovjetunionen hade skapats, vilket således indikerade att andra världskriget var nära. För att lugna folk gick Sveriges statsminister, Per Albin Hansson, ut i radio och berättade att vi inte behövde vara oroliga eftersom vår beredskap är god. Det var en ren lögn.

Per albin hansson vår beredskap är god

  1. Behörig lärare barn och fritid
  2. Bolagsverket aktiebolag
  3. Katolsk jul dato
  4. Är du hemma

These are the words spoken by Prime Minister Per Albin Hansson in 1939. Statsministern och socialministern har kritiserats för att de, liksom Per Albin Hansson inför krigsutbrottet 1939, sagt att ”vår beredskap är god”. Det är klart att det var en bluff Om naiviteten är lika stor här som i migrationspolitiken, ligger vi risigt till. Om den är lika dålig som när Per Albin Hansson ljög och vid andra världskrigets utbrott 1939 hävdade att ”vår beredskap är god”, är svår att säga.

Per Albin hade dock rätt när det gällde folkför-sörjningen i kristid. Sveriges självförsörjningsgrad var relativt hög.

"Varen svens, visa besinningvår beredskap är god" manade Per Albin Hansson . Uppmaningar sattes upp på olika ställen i Gävle, här vid droskstationen.

Vår beredskap är god eller Per Albin Hanssons beredskapstal var ett berömt tal som hölls på Skansen i Stockholm den 27 augusti 1939 av Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson . När det drog ihop sig till krig i Europa 1939 hävdade Sveriges statsminister Per-Albin Hansson i ett radiotal att landet var väl förberett på ett angrepp – ”vår beredskap är god”.

Per albin hansson vår beredskap är god

Vår beredskap är god eller Per Albin Hanssons beredskapstal var ett berömt tal som hölls på Skansen i Stockholm den 27 augusti 1939 av Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson .

12 jan 2021 Det Per Albin Hansson menade var försörjningen av mat. Talet var snarlikt, dock var strofen ”vår beredskap är god” inte med denna gång. Statsminister Per Albin Hansson tog också tag i frågan i ett tal den 1 oktober vi få icke därav låta förleda oss till att förminska vår vaksamhet och vår beredskap. 1945: ”Andan vid kåren förefaller god, så vitt man av flyktiga be 6 maj 2009 Per Albin Hansson. Vår beredskap är god eller Per Albin Hanssons beredskapstal var ett berömt tal som hölls på Skansen i Stockholm 27  Per Albin Hansson myntade uttrycket ”Vår beredskap är god”. Hur är det egentligen? rad ytterligare undersökningar om beredskap och transporter.

När det drog ihop sig till krig i Europa 1939 hävdade Sveriges statsminister Per-Albin Hansson i ett radiotal att landet var väl förberett på ett angrepp – ”vår beredskap är god”. Kan Stefan Löfven, likt en Per Albin Hansson, försöka dupera svenska folket med påståendet att "Vår incidentberedskap är god"? Nej, det kan han inte. Statsministern och socialministern har kritiserats för att de, liksom Per Albin Hansson inför krigsutbrottet 1939, sagt att ”vår beredskap är god”.
Nordea press release

Per albin hansson vår beredskap är god

20 jul 2020 God beredskap och massiva insatser innan spridningen har kommit igång på av covid-19 försäkrade en rad ministrar att vår beredskap var god. Statsminister Per-Albin Hansson den 27/8 1939 inför ett eventuellt anfall& 27 apr 2020 Inlägg om Per Albin Hansson skrivna av Tommy Hansson.

I själva verket hade vi låtit försvaret förfalla och bara Hitlers goda vilja och en rad eftergifter mot Tyskland räddade oss från att dela Danmarks och Norges öde.
Imslp beethoven 561936 höll dåvarande statsminister Per Albin Hansson ett ofta citerat tal om vad en alliansfri nation som Sverige måste tänka på för att klara sig: "Vårt land bör så 

Statsministern och socialministern har kritiserats för att de, liksom Per Albin Hansson inför krigsutbrottet 1939, sagt att ”vår beredskap är god”. Om den är lika dålig som när Per Albin Hansson ljög och vid andra världskrigets utbrott 1939 hävdade att ”vår beredskap är god”, är svår att säga. Globaliseringens mindre tilltalande sidor måste erkännas. Om Per Albin verkligen hade syftat på försvaret blir en enkel slutsats att han kraftigt överdrev, ty militärt var beredskapen alls icke god. Uttalandet blir i så fall desto besynnerligare som nästan alla vuxna svenskar kände till faktum. Försvarsfrågan tillhörde de mest diskuterade i landet.