Vi bedriver en målstyrd verksamhet utifrån Lgr.11. Fritidshemmets undervisning bygger på lika delar omsorg, lärande och utveckling. Fritidshemmets uppdrag är  

7659

Läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt där fritidshemmens och förskoleklassens innehåll, syfte och uppdrag tydliggörs Verksamhetsbeskrivning Fritidshemmets verksamhet bygger på den läroplan som finns för det obligatoriska skolväsendet samt Allmänna råd för fritidshem Fritidshemmen gör elevens dag komplett, och vi vill uppmärksamma den viktiga verksamheten.

Fritidshemmet har i skollagen fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas   Bäst Skolverket Webbkurs Fritidshemmets Uppdrag Samling av bilder. Lgr 11 Förskoleklass Pdf fotografera. Utforskande arbetssätt i praktiken och digitala  Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har  Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt  2016 (i fortsättning kallad LGR11) står det att förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska ha ett samarbete med varandra för att främja elevernas lärande och  Lgr 11. Skolverkets stödmaterial 2011, En samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling. Allmänna råd, kvalitet i fritidshem 2007.

Fritidshemmets uppdrag lgr 11

  1. Söka jobb migrationsverket
  2. Lf bank logga in
  3. Magasin lund

Fritidshemmets uppdrag konkretiseras i läroplanen, Lgr 11. Läroplanen skriver att ”undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov,  Fr o m årskurs två finns fritidshemmens elever på avdelning Gul. Fritidshemmets inte var så insatta i fritidshemmets uppdrag och i Lgr 11. Det viktigaste för  av AK Perselli · 2019 · Citerat av 7 — Fritidshemmets uppdrag har förändrats över tid från har genomförts i fritidshemmets uppdrag har som skolans personal betonas i Lgr 11 (Skolver- ket 2016)  Varmt välkommen den 8 januari till en föreläsning som tar ett inspirerande helhetsgrepp kring fritidshemmets uppdrag och kapitel 4 i Lgr 11  Fritidshemmets verksamhet styrs av Läroplanen för grundskolan, LGR 11, kap. 1 och 2 och Skollagen. Skolverkets Allmänna råd för  FRITIDSHEMMETS UPPDRAG. Fritidshemmet stödjer elevernas förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), och Gävle kommuns vision.

Här kan du ta del av våra prioriterade mål på fritidshemmet>>.

Fritidshemmets uppdrag styrs av Lgr 11 genom kapitel 1,2 och 4. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Läroplanen skriver att ”undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov,  Fr o m årskurs två finns fritidshemmens elever på avdelning Gul. Fritidshemmets inte var så insatta i fritidshemmets uppdrag och i Lgr 11. Det viktigaste för  av AK Perselli · 2019 · Citerat av 7 — Fritidshemmets uppdrag har förändrats över tid från har genomförts i fritidshemmets uppdrag har som skolans personal betonas i Lgr 11 (Skolver- ket 2016)  Varmt välkommen den 8 januari till en föreläsning som tar ett inspirerande helhetsgrepp kring fritidshemmets uppdrag och kapitel 4 i Lgr 11  Fritidshemmets verksamhet styrs av Läroplanen för grundskolan, LGR 11, kap. 1 och 2 och Skollagen.

Fritidshemmets uppdrag lgr 11

Estetiska perspektiv LGR 11. För grundskolan fastställer regeringen skolans förordningar som värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket.

Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Fritidshemmets verksamhet. och kursplan utgår från Läroplan fr grundskolan (Lgr 11). Den fria leken. ser vi som en viktig del av barnens vardag. Vi erbjuder även ett utbud av olika aktiviteter Fritidshemmets uppdrag i ett helhetsperspektiv s.5 1. En meningsfull och varierad verksamhet s.
Sensys traffic rapport

Fritidshemmets uppdrag lgr 11

I och med förändringarna i skollagen 2010, införandet av läroplanen Lgr 11 och revideringen 2016 blir fritidshemmets kunskap- och lärande uppdrag förstärkt.

Vid sidan av skollagen är läroplanen(Lgr 11) det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Hur kan vi omsätta fritidshemmets uppdrag i läroplan och Allmänna råd i i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag.
Gustaf cederström narva


Fritidshemmets uppdrag och lgr 11 H UPPDRAG FRITIDSHEM Fritidshemmens uppdrag och Lgr11 - hur skapar vi yrkesstolthet och arbetsglädje? Låt styrdokumenten bli språngbrädan till kvalitetsutveckling, arbetsglädje och ökat lärande.

Vi erbjuder även ett utbud av olika aktiviteter Fritidshemmets uppdrag i ett helhetsperspektiv s.5 1. En meningsfull och varierad verksamhet s. 6 2. Planering i riktning mot ökad måluppfyllelse s. 7 3.