8041

Ämnesansvarig Arkeologi Mats Burström mats.burstrom@ark.su.se tfn 08-16 20 95 Ämnesansvarig Laborativ arkeologi Kerstin Lidén kerstin.liden@afl.su.se tfn 08-16 43 70 Ämnesansvarig Osteoarkeologi László Bartosiewicz laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se tfn 08-16 46 19 Studierektor, forskarutbildning Mats Burström mats.burstrom@ark.su.se tfn 08

2018 — arkeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar tre år och minst hälften av utbildningen ska bestå av huvudämnet arkeologi. Arkeologi I. 30 hp. Kursen ger en orientering om arkeologin och den arkeologiska forskningens historia samt en introduktion till arkeologins teoretiska och  Arkeolog – Utbildning och information det är att jobba som Arkeolog, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka,  Andra arkeologer arbetar mer med handläggning av ärenden som rör kulturmiljövårdslagen, finansiering av arkeologisk verksamhet, rådgivning i arkeologiska  Arkeologi. Forskningen i arkeologi täcker tidsperioden från människans tidigaste förhistoria ända till våra dagar. Det arkeologiska materialet består av  Har du ett intresse för arkeologi, humaniora eller samhällsvetenskap?

Arkeologi utbildning

  1. Tygblojor for vuxna
  2. How to add mentimeter to powerpoint

Universitet och högskolor med arkeologisk utbildning. INGA PLATSER KVAR! Anmälan kan ske till eventuella reservplatser. Om kursen. GRÄVKURS I ARKEOLOGI. Vimmerbyområdet är känt för  Hem › Kurser och utbildningar › Sommarkurser › Arkeologikurs. ÖVERSIKT.

Detta kräver en utbildning i arkeologi som ger studenterna kunskaper och förståelse för disciplinens utveckling och huvudmetoder. I många fall är dock utbildningarna uppbyggda efter den specialistkompetens som lärarkåren besit- Utbildning till arkivarie För dig som gillar ordning och reda!

Du bekantar dig med arkeologins metoder och begrepp, dess fyndmaterial samt lagstiftning för fornlämningar och kulturmiljöer. Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Stockholms universitet Arkeologiprogrammet ger avancerad utbildning i en av institutionens inriktningar: Antikens kultur och samhällsliv, Allmän arkeologi, Laborativ arkeologi, eller Osteoarkeologi. Arkeologi studerar materiella lämningar efter förhistoriska människor för att förstå deras världsbild och hur deras samhällen fungerade.

Arkeologi utbildning

Arkeologi · Byggnadsvård. Konsulttjänster. Arkeologi · Byggnadsvård · Offentlig konst · Museitjänster. Kulturkonsulenter. Konstkonsulent Skola & utbildning.

Det är bra. Ämnesansvarig Arkeologi Mats Burström mats.burstrom@ark.su.se tfn 08-16 20 95 Ämnesansvarig Laborativ arkeologi Kerstin Lidén kerstin.liden@afl.su.se tfn 08-16 43 70 Ämnesansvarig Osteoarkeologi László Bartosiewicz laszlo.bartosiewicz@ofl.su.se tfn 08-16 46 19 Studierektor, forskarutbildning Mats Burström mats.burstrom@ark.su.se tfn 08 2020.

På Södertörns högskola har du också en unik möjlighet att specialisera dig i marinarkeologi. Institutionen för arkeologi och antikens historia; Filosofiska institutionen; Historiska institutionen; Institutionen för kommunikation och medier (KOM) Institutionen för kulturvetenskaper; Språk- och litteraturcentrum (SOL) Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) Institutionen för utbildningsvetenskap Men de som inte vill fortsätta sin utbildning kan hitta vad de lär sig i en kurs som är användbar när de jobbar som registerförvaltare, arkivörer, turismsofficer och kartografer. En kurs i arkeologi kan låta dig studera forntida kulturer och lära dig mer om att hitta och bevara artefakter. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt fyra eller fem kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi per termin.
Financing calculator

Arkeologi utbildning

Du bekantar dig med arkeologins metoder och begrepp, dess fyndmaterial samt lagstiftning för fornlämningar och kulturmiljöer. Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Stockholms universitet Arkeologiprogrammet ger avancerad utbildning i en av institutionens inriktningar: Antikens kultur och samhällsliv, Allmän arkeologi, Laborativ arkeologi, eller Osteoarkeologi. Arkeologi studerar materiella lämningar efter förhistoriska människor för att förstå deras världsbild och hur deras samhällen fungerade. Arkeologi, läran om det förflutna, handlar om hur människors livsvillkor förändrats under årtusenden.

Se hela listan på raa.se Forskarutbildning i arkeologi. Utbildning på forskarnivå i arkeologi bedrivs inom den kulturvetenskapliga miljön vid fakulteten för konst och humaniora. För tillfället är våra doktorander involverade i forskarskolan GRASCA och vi har få tillfällen för öppna utlysningar av doktorandtjänster.
Psykiatri huddinge


Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Most of our courses can also be taken by students outside the program. Mandatory courses.