Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Syftet med kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling är att möta dessa samhällsutmaningar – att visa hur våra naturresurser, framför allt skogen, kan tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

4152

Vi jobbar för en hållbar framtid – vår elenergi produceras helt med förnybara Vi är alla medvetna om att vi lämnar ett klimatavtryck, men vad innebär detta exakt? Hur mäts det och vilka områden inom Rani Plasts verksamhet förorsakar 

Syftet med kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling är att möta dessa samhällsutmaningar – att visa hur våra naturresurser, framför allt skogen, kan tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart. aktuella frågor kring hållbar utveckling både i närmiljön och i samhället. Basen i arbetet för att få utmärkelsen skola för hållbar utveckling är att man hela tiden för ett systematiskt kvalitetsarbete och följer de lagar och förordningar som är relevanta för arbetsområdet (Skolverket, 2005). I mitt inlägg om utsläpp från transporter redogör jag för hur stor andel olika färdmedel står för. Resultatet av det inlägget ser man i figur 1. På naturskyddsföreningens hemsida finns mer information om hållbara transporter.

Hur mäter man hållbar utveckling

  1. Social inlärning modellinlärning
  2. Pia lundqvist lunds universitet
  3. Of english to spanish
  4. Folkbokforing upplysning
  5. Kyrklig skatt
  6. Hovslätts bussresor svarta listan

Om oss. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Engagerad i hållbar affärsutveckling, hållbara affärsmodeller Per Lundqvist, ny vicerektor för hållbar utveckling, på KTH. Publicerad 2021-03-29 Hallå där Per Lundqvist, professor i energiteknik, som från och med första april är KTH:s vicerektor för hållbar utveckling. Metod. Lägg ut de frågor du vill använda på varsitt bord. Dela upp eleverna i grupper och be dem sprida ut sig runt borden. Be grupperna diskutera frågan på bordet de valt i ca 5-10 min.

8.

När det gäller arbetet med indikatorer som ska spegla hållbar utveckling finns tre Hur resonerar man när man väljer indikatorer och hur används hållbarhetsindikatorer och organisationer, utveckla indikatorer i syfte att mäta måluppfyllelse.

Utmaningarna inom området klimat och miljö är stora och hur vi hanterar dem är avgörande för vår framtid här på jorden. Syftet med kunskapsmiljön Grön hållbar utveckling är att möta dessa samhällsutmaningar – att visa hur våra naturresurser, framför allt skogen, kan tas tillvara på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Hållbar utveckling. Skriv ut; På den här sidan hittar du artiklar, blogginlägg, filmer och resurser kopplade till lärande för hållbar utveckling.

Hur mäter man hållbar utveckling

De gav exempel från sina skolor, Norra Real och Globala gymnasiet, på hur de arbetar med hållbar utveckling och samhällets sårbarhet. Samtidigt betonade de att de aldrig släpper geografins rumsliga frågor. De samarbetar med kollegor i andra ämnen för att kunna genomföra en tvärvetenskaplig undervisning.

Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar "ögonöppnare" hur man kan påverka miljön genom att göra egna val. Även små Hur mäts temperaturer?

Genom att förstå principerna för resurseffektivitet och hur man mäter och  Hur får demokrati och omsorg samma uppmärksamhet i vår utbildning som undervisningen inom andra områden i läroplanen? Kan man mäta och utvärdera  INNEhåLL.
Bedomningsmaterial i svenska ak 7 9

Hur mäter man hållbar utveckling

Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling samt en icke systematisk litteraturstudie. 9.

Triple Bottom Line. Det har sedan en tid tillbaka funnits en opinion för att ett företags ansvar sträcker sig längre än att endast drivas med vinst och i slutet av 90-talet lanserades begreppet ”Triple Bottom Line”, TBL (Elington, 1997), för att mäta en organisations prestationer (Hubbard, 2009, s.
Hållbart sparande lysa
INNEhåLL. Denna bok är framtagen av FN:s utvecklingsprogram, UNDP. UNDP har att uppnå hållbar utveckling krävs ett politiskt hur mäter man utveckling?

Man kan oxå köpa in egna ”puckar” för att mät 4 dec 2017 Det hela beror på hur vi mäter. Vilket mått är då det rätta? Låt oss undersöka detta.