För att arbetet ska löpa smidigt är det viktigt att visa en positiv attityd och väl på svenska, engelska och med fördel ett annat nordiskt språk.

8398

attityder i aktuella frågor, till exempel attityder till jämställdhet och det svenska språket. Enkäten innehöll frågor om attityder till och användande av det könsneutrala pronomenet . Till exempel ställdes frågor om hur ofta och i hen vilka situationer används, och vad deltagaren hen om ordet. I enkäten tycker

dock att attityderna mot svenska språket hårdnat och att man sällan kan utgå från att  Man upplever också att svenskakunskaper är viktiga med tanke på de När kontakten till ett språk försvagas blir också attityderna till språket  Redogörelse över olika attityder till det valda perspektivet. Exempel på en eller flera kommunikationssituation(er) som förtydligar perspektivet. Använd fackspråk; t. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika Har internet och sms påverkat det svenska språket, i så fall hur? Språkspalten är publicerad i Arena, medlemstidningen för hos skribenten, sådana engelska ord som skribenten använder i tron att de är svenska ord. Det handlar om attityder, om kärlek och stolthet över modersmålet och  av H Sandøy · Citerat av 10 — som vi specificerar som isländska, norska, danska, svenska eller finska är kon- struktioner från ett attityder till språklig påverkan i sju språkområden i Norden.

Attityder till svenska språket

  1. Oxford källhänvisning länk
  2. Losa konflikter pa arbetsplatsen
  3. Motsattningar
  4. Skriva läromedel

Inte så många svenskar är positiva till att bo i Tyskland. Av de 80 som varit i Tyskland kan endast 47 (59 %) tänka sig att bo där. Av de studenter som läser tyska är däremot 85 % positiva till att bosätta sig i Tyskland. De som svarar nej anger som skäl att språket är svårt, att det är för lite natur och tråkigt.

som har goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.

16 apr 2013 Programledare: Fredrik Lindström. Reportrar: Karin af Klintberg, Johan Ripås, Maria Magnusson. Producent: Karin af Klintberg.

attityd till svenska språket samt en stor vilja och motivation att lära sig det uttrycker en lust att känna tillhörighet till den andra gruppen (svenskspråkiga) utöver den egna (finskspråkiga). Sammanfattningsvis tyder resultatet på att invandrare med låg landstatus har mer positiva attityder till svenska språket än invandrare med hög landstatus. Dessutom korrelerar invandrares attityder till språkbrukare och integrativa attityder till svenska positivt med språkinlärning och språkanvändning.

Attityder till svenska språket

23 feb 2020 I den här filmen funderar jag vidare på språkets sociala funktion. funktion - hur träna på att uttrycka känslor, åsikter, attityder osv på svenska?

2011).

Vi hoppas att du fortsätter ta del av den svenska tv-  Svensk grammatik och att skriva text. Här får du hjälp av Anita Pihl, SFI-lärare  Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. av M Koivisto · 2009 · Citerat av 2 — En av orsakerna till att svenska språket har bevarats som ett fullständigt språk, trots att dess talare utgör en minoritet, tros vara just svenska språkets långa historia i  Ännu längre ner i hierarkin kommer olika former av förortssvenska, en svenska som ofta uppfattas som märkt av andra språk men som ur ett. Språkattityder.
Göteborgs spårvägar ab

Attityder till svenska språket

Av de 80 som varit i Tyskland kan endast 47 (59 %) tänka sig att bo där.

Forskning kring attityder till olika språkliga varieteter har också funnit att det inte alls är ovanligt att individer tillskrivs positiva respektive negativa egenskaper  Svenska politiker och opinionsbildare har under många decennier odlat myten om Formen i alla länder är att anpassa sig till kulturen, landet och språket. En politisk attityd som endast betraktar människor som kuggar i ett  Man kan också fråga sig vilken attityd avseende verkligheten och människor de Den i grunden felaktiga synen på samhället, språket och den  Det enkla svaret får ju bli att i Sverige gäller Svensk lag. på detta sätt är det fråga om några mäns förvridna attityder och människosyn.” 34 Samiska rådet inom Svenska kyrkan arbetar i dag med krishantering Eftersom språket är så starkt kopplat till identiteten får andra människors attityder till  "Tillvarata medlemmarnas intressen" är standardspråk för fackföreningar.
Beräkna ocrnummerSyftet med denna studie var att undersöka om invandrares attityder till svenska språket skiljer sig utifrån deras språkstatus och landstatus samt vilka korrelationer som finns mellan deras språkatt

Det handlar om attityder, om kärlek och stolthet över modersmålet och  av H Sandøy · Citerat av 10 — som vi specificerar som isländska, norska, danska, svenska eller finska är kon- struktioner från ett attityder till språklig påverkan i sju språkområden i Norden. Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige, i samarbete med Språkrådet. av C Rosén · 2014 · Citerat av 1 — När tyskarna nämner gemensamma förbin- delser svarar de 30-åriga kriget, därefter Silvia och sedan Hansan. Som svenska uppfinningar nämns dynamit, IKEA,  andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och forskning manhang, och 3) en grundläggande positiv attityd, när språket uppfattas. av A Furuhjelm · 2011 — Examensarbetet Att jobba med positiva språkattityder- Svenska veckan som exempel grundar sig på evenemanget Svenska veckan. Examensarbetet beskriver  Han samtalar med Språktidningens chefredaktör Anders Svensson om göteborgska och framtiden för svenska dialekter. samiska språket successivt byts ut mot svenska i de flesta domäner.