Utvärderingen av Läslyftet har gjorts på uppdrag av Skolverket i syfte att ta fram kunskap som möjliggör förbättringar som kan vara till nytta i genomförandet av liknande satsningar. Elektroniska enkäter och intervjuer har använts för att undersöka målgruppernas (huvudmäns,

8499

Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 6 : En fallstudie av Läslyftets avtryck och effekter i grundskolan . By Katarina Kärnebro and Sara Carlbaum. Abstract. Nationell utvärdering av Läslyfte

Det finns ett behov av att tillsammans reflektera över undervisningen och Läslyftet har fyllt ett sådant behov. Den nationella utvärderingen av Läslyftet genomförs, på uppdrag av Skolverket, av fyra svenska lärosäten under ledning av professor Anders Hanberger. Det är forskare vid UCER och Umeå universitet, forskare vid Göteborgs, Karlstads och Oslo universitet som ingår i projektet. Utvärderingen kommer också att undersöka om Läslyftet har påverkat lärarnas arbetssätt. Läslyftets effekter utvärderas efter det att satsningen har pågått i tre läsår och kommer att använda registerinformation över elevresultat på de nationella proven och enkätsvar om lärares arbetssätt. Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling.

Utvärdering läslyftet

  1. Skapa snygga presentationer
  2. Beställ uc
  3. Eva mork

Bakgrund. Under vårterminen 2019 ska vi på våra pedagogiska träffar arbeta med skolverkets kompetensutveckling läslyftet som heter "Läsa och berätta" Läslyftet syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs -och skrivutveckling samt att ta tillvara barns intresse för texter, bilder och bildspråk. Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 13 : uppföljning av huvudmännens erfarenheter av effekter i olika skolformer hösten 2018 Skolverket har gett Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, i uppdrag att utvärdera Läslyftet.

Sara Carlbaum, Anders  28 maj 2020 Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som Utbildningen fördelas på fem tillfällen och pågår under hela året med Läslyftet. Förskolekurs - Dokumentera, följa upp, utvärdera och utv 15 feb 2019 Efter en satsning på Läslyftet har boken tagit ny plats i vardagen och Utvärderingar och kvalitetsrapporter för läsåret visade på en tydlig  9 nov 2018 Utvärdering/Uppföljning. Hur följer vi upp?

Under hösten 2017 startar Läslyftet i Linköpings alla skolor. Det är Utvärdering gjordes och denna film ska spegla arbetet och förhoppningsvis inspirera till det 

Fortbilda lärare och bibliotekarier. av PO Erixon · Citerat av 10 — programmes in Swedish schools called “Läslyftet” (Elevated Reading), organised by the fokusering på utvärdering och granskning, det vill säga vad Michael.

Utvärdering läslyftet

Utvärdering av Läslyftet - Delrapport 8: Fyra moduler riktade till förskolan Astrid Roe, Michael Tengberg, 2018 Validation of sub-constructs in reading comprehension tests using teachers’ classification of cognitive targets

Kommer publiceras under Nationell utvärdering av Läslyftet Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2018-08-30 Bibliographically approved Open Access in DiVA fulltext (2017 kB) 250 downloads Forsknings- och utvärderingsprojekt Utvärdering av huvudomgången av Läslyftet 2016-2019 EU-kartläggning av vuxenutbildningen i Sverige 2016; 2017 Utvärdering av utprövningsomgången av Läslyftet Cirkeldeltagare efter 65 Extern utvärdering av FoU Sjuhärad Väldfärd EU-kartläggning Ongoing reforms in adult learning Studiecirkeldeltagare 2008 EU-kartläggning ALPINE Distans, IKT, folkbildning och vardag (Folklikt) Distanspedagogik bland folkbildare (DiFo) Kunskapslyftet på Just tempot är något som Läslyftet kritiserades för i den utvärdering som gjordes 2015. Utvärdering av Läslyftets utprövningsgenomgång, 2015, s 7 8 av 10 har för hög arbetsbelastning. Om nu denna kritik funnits redan från utprövningsgenomgången, varför har man inte från Skolverkets sida sett över upplägget? Utvärdering av Läslyftet. Delrapport 6 : En fallstudie av Läslyftets avtryck och effekter i grundskolan Utvärdering läslyftet ht 2016 Syftet med läslyftet är att komma åt metoder som kan förbättra vår undervisning, fortbildningsinsatsen Läslyftet samt att övriga pedagoger har i viss mån tagit del av materialet från kursen. Detta har satt ett extra stort fokus på vikten av att läsa och att göra det på ett varierande och inlevelsefullt sätt.

- Ny delrapport utvärdering.
Outsourcing loan administration

Utvärdering läslyftet

Nu har delrapport 2 av Umeå universitets utvärdering av Läslyftet publicerats. Rapporten redovisar och analyserar huvudmäns, rektorers, handledares och lärares erfarenheter och bedömningar av effekter av Läslyftet under läsåret 2015/16. Rapporten bygger på de svar som de olika målgrupperna lämnat i enkäter och intervjuer. Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

för den nationella utvärderingen av Läslyftet. Utvärderingen, som genomförs på uppdrag av Skolverket, undersöker avtryck och effekter av Läslyftet på bl.a. kollegialt lärande, undervisnings- och fortbildningskulturen.
Servitutsavtal vatten
Att utvärdera Läslyftet Nu är vi igenom halva första modulen ”Samtal om text” i Arboga, där jag är handledare i två lärargrupper. Lärarna har läst, tänkt och resonerat om många kloka tankar, insikter och ideér. De har dessutom testat fyra aktiviteter med nya erfarenheter som följd.

Utvärdering av Läslyftet läsa o skriva i alla ämnen ht 16, åk1-3 -1. Stjärnläsare smart läsare. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Slutligen samlas arbetsgruppen för att utvärdera arbetet.